17/11/1387 - افتتاح بخش های جدید سایت

1- افزوده شدن بخش " جدول روابط " :

این بخش ارتباط متقابل بین تیپ های شخصیتی را با توجه به سیستم سوشینیکس  تشریح می کند.

2- بخش " نکات جدید " :

شامل اخبار و توضیحات در مورد عملکرد سایت و طرح های در دست اجرا می باشد که در صفحه اصلی سایت قابل مشاهده می باشد .

3- بهینه سازی گزارشات :

بازنگری گزارشات توسط اعضای تیم برای گویا تر بودن و کاربردی تر بودن گزارشات .

4- بهینه سازی آزمون :

بانک اطلاعاتی سایت امکان بررسی بهتر سئوال ها با توجه به جواب های کاربران را مهیا ساخت که در نتیجه متن تعدادی از سئوالات برای نتیجه گیری دقیق تر تصحیح شده است .